Lipopras

Katalog produktówInformacja o produkcie

Informacje ogólne
Lipopras - Prosta koncentracja adipocytów

Inteligenty system do autologicznego przeszczepu tkanki tłuszczowej

Oczyszcza frakcję adipocytów

Zachowany indeks hydratacji pobranego tłuszczu, w celu ułatwienia wstrzyknięcia i biointegracji.

Zwiększa żywotność komórek

Znacznie zmniejszona obecność czynników pozapalnych, szczątków komórek.

Lipopras - Prosta koncentracja adipocytów

Prosta koncentracja adipocytów

Do frakcjonowania stosuje się odpowiedni program przy maksymalnej sile 400G i przy minimalnym czasie.


Pozwala na pobranie najlepszych adipocytów przy minimalnej manipulacji

System PUSH-OUT umożliwia przeniesienie frakcji bezpośrednio do strzykawki.

1. Frakcja oleju

2. Frakcja adipocytów, niska gęstość

3. Frakcja adipocytów, wysoka gęstość


Wydajność

Minimalna manipulacja/ingerencja

Selektywny

Oddziela tłuszcz o niskiej i wysokiej gęstości.

Łatwa obsługa

Procedura pod względem technicznym jest prosta i nie wymaga specjalnych umiejętności.

Uniwersalny

Dostosowuje się do wszystkich protokołów mikroiniekcji.

Zamknięty i bezpieczny system

jednorazowego użytku z minimalnym ryzykiem skażenia podczas przeszczepu.


Zalecenia

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy zwrócić uwagę na 3 elementy:

Kaniule

Lipopras - Igły

Należy stosować kaniule jednorazowo, wybierać te przeznaczone to mikro-przeszczepów tkanki tłuszczowej w celu optymalizacji całego procesu i maksymalnej bio-integracji tłuszczu.

Wzbogacenie przeszczepu

Zaprojektowany z możliwością łatwego wzbogacenie o PRP, SVF lub inne.

Próżnia

Zalecany system próżniowy nie przekraczający 0,6 bar lub użycie strzykawki 5 lub 10 ml.


Szybka, prosta i przejrzysta technika

Twarz, szyja, klatka piersiowa, dłonie

Miejscowa atrofia

Oparzenia i zapalenie skóry

Drobna korekcja objętości

Odmłodzenie skóry

Blizny

Genitalia

Drobne ubytki skórne, estetyczne wypełnienie tkanek miękkich


LIPO.PRAS® wymaga zastosowania specjalistycznego urządzenia do koncentracji komórek (adipocytów, płytek krwi, osocza oraz szpiku kostnego) zaprojektowanego i opracowanego przez PROTEAL®: DUOGRAFTER®II*

*Jest to urządzenie medyczne II klasy z możliwością sterylizacji wewnętrznych elementów.

Ref. Opis
P9-1212 LIPO.PRAS® 20 10
P9-1212 LIPO.PRAS® 40 10
P9-1212 LIPO.PRAS® 80 10
P9-1212 DUOGRAFTER® II 1

Wszystkie dane przedstawione w niniejszej publikacji odnoszą się do badań wewnętrznych i objawów klinicznych przeprowadzonych na podstawie ponad 3 letniego użytkowania w kilku krajach. Wszystkie badania zostały przeprowadzone w ramach protokołów PROTEAL® standarowego mikro przeszczepu tkanki tłuszczowej i mikro przeszczepu wzbogaconego o PRP.

Wszystkie elementy LIPO.PRAS® wykonane są ze specjalnego polimeru klasy medycznej, nano polerowane, pokryte elektrostatyczną warstwą, która gwarantuje swobodną zawiesinę cząsteczek wykluczając adhezję.